Hotline: 0982.425.489
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 29/10-2/11

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 10/11/12

5.050-5.100/5.100/5.150

5.100/5.100/5.150

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 10/11/12

4.900/5.050/5.100

4.880/5.050/5.100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin liên quan Vay tín chấp theo lương