Hotline: 0982.425.489


Khu vực -> Miền Nam

 

Giá chào ngô Nam Mỹ bán nội địa tại Vũng Tàu ngày 28/3: Tăng nhưng thị trường chưa dung nạp được mức này

Một số tin chính thị trường ngô ngày 26/3

Giá chào ngô Nam Mỹ bán nội địa tại Vũng Tàu ngày 26/3: Tiếp tục được một số thương mại lớn đẩy tăng tuy nhiên thị trường chưa giao dịch thành công ở mức này

Một số tin chính thị trường ngô ngày 25/3

Một số tin chính thị trường ngô ngày 24/3

Giá lúa mỳ bán nội địa tại Vũng Tàu ngày 24/3: Tăng theo đà tăng của thế giới và tình trạng khan hiếm các loại nguyên liệu khác

Toàn cảnh thị trường ngô tháng 2/2020 - Giá ngô nhập khẩu bán nội địa tiếp tục có xu hướng tăng, chủ yếu do lượng ngô nhập khẩu về Việt Nam giảm hơn một nửa so với tháng trước

Giá ngô Nam Mỹ bán nội địa tại Vũng Tàu ngày 23/3: Tăng để giải phóng nhanh hàng tồn kho

Một số tin chính thị trường ngô ngày 20/3

Một số tin chính thị trường ngô ngày 19/3

Một số tin chính thị trường ngô ngày 18/3

Một số tin chính thị trường ngô ngày 17/3

Một số tin chính thị trường ngô ngày 13/3

Giá ngô Nam Mỹ bán nội địa tại Vũng Tàu ngày 13/3: Giá giao ngay được điều chỉnh tăng 50 đồng/kg để kích cầu

Một số tin chính thị trường ngô ngày 12/3

Một số tin chính thị trường ngô ngày 10/3

Một số tin chính thị trường thức ăn chăn nuôi ngày 09/3

Một số tin chính thị trường ngô ngày 06/3

Một số tin chính thị trường ngô ngày 05/3

Một số tin chính thị trường ngô ngày 04/3