Hotline: 0982.425.489


USDA (Báo cáo tiến độ vụ mùa cập nhật 20/10): 30% diện tích ngô Mỹ đã được thu hoạch, chậm hơn nhiều so với năm trước

USDA (Báo cáo vụ mùa Mỹ cập nhật 6/10): Diện tích ngô thu hoạch chưa bằng một nửa so với cùng kỳ 2018

USDA (cập nhật 22/9) – Mỹ đã thu hoạch được 7% diện tích ngô vụ mới

Diện tích ngô và đậu tương tại Mỹ trong điều kiện phát triển tốt và xuất sắc tăng so với tuần trước

Diện tích ngô phát triển tốt và xuất sắc vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2018

Tiến độ thu hoạch ngô của Argentina đang bị chậm hơn so với cùng kỳ năm trước

Tiến độ gieo trồng ngô tại Mỹ tuần trước tăng tốc trở lại

Tiến độ thu hoạch ngô Argentina chậm hơn cùng kỳ năm trước

Tiến độ thu hoạch ngô của Argentina nhanh hơn 1,2% so với cùng kỳ năm 2018

Thu hoạch ngô tại bang Mato Grosso - Brazil đã khởi động

Mưa kéo dài khiến tiến độ gieo trồng ngô và đậu tương vụ mới tại Mỹ vẫn rất chậm chạp

Thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho tiến độ thu hoạch đậu tương của Argentina

Tiến độ gieo trồng ngô Mỹ hiện tại mới chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái

Sản lượng ngô và đậu tương Argentina được dự báo duy trì ở mức ổn định: BAGE

Tổng sản lượng 2 vụ thu hoạch ngô Brazil được ước tính ở mức 99,2 triệu tấn

Tiến độ gieo trồng ngô Mỹ đang bị chậm lại

Thu hoạch ngô vụ 2 tại Brazil đã gần hoàn thành

Niên vụ 2016/17: sản lượng ngô Argentina có thể tăng mạnh, lên mức 36 triệu tấn

Trong khi sản lượng đậu tương lại bị cắt giảm 5%, xuống 53 triệu tấn.

Thời tiết ẩm ướt khiến tiến độ thu hoạch ngô và đậu tương Mỹ bị đình trệ

Theo báo cáo của Bộ NN Mỹ, tính đến ngày 18/09, nông dân Mỹ đã thu hoạch được khoảng 9% diện tích ngô, tăng 4% so với tuần trước

Diện tích ngô Argentina niên vụ 2016/17 có thể tăng mạnh

Sàn giao dịch Buenos Aires dự báo, diện tích ngô của Argentina niên vụ 2016/17 có thể đạt tới 4,5 triệu ha