Hotline: 0982.425.489Giám sát giá thức ăn chăn nuôi

Thị trường Ngô (31/10-6/11/2019): Giá ngô giảm cả hai miền do tàu dồn về nhiều, chỉ trong hai ngày 29-30/10 đã có 6 tàu về cảng miền Bắc

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 21/10-25/10

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 21/10-25/10

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 14/10-18/10

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 14/10-18/10

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 7/10-11/10

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 07/10-11/10

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 30/9-4/10

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 30/9-4/10

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 23/9-27/9

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 23/9-27/9

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 16/9-20/9

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 16/9-20/9

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 9/9-13/9

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 9/9-13/9

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 2/9-6/9

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 26/8-30/8

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 26/8-30/8

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 19/8-23/8

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 19/8-23/8