Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá ngô nhập khẩu tại Vũng Tàu ngày 7/10 – Giá ổn định

GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 7/10/2019

Đvt: USD/tấn

NGUYÊN LIỆU

GIÁ CHÀO

GIÁ GIAO DỊCH THỰC TẾ

GHI CHÚ

NGÔ

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

204-205

199-200

Không có giao dịch

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 1

209-211

204-205

Không có giao dịch

Tin miễn phí