Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 08/11/2018

Chào giá nhập khẩu ngô tăng nhẹ

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

08/11

07/11

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 1

208

207

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 1

205

204

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 2

217

216

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 2

214

213

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

219

218

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

216

215

Tin miễn phí