Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 10/9/2019

GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 10/9/2019

Đvt: USD/tấn

NGUYÊN LIỆU

GIÁ CHÀO

GIÁ GIAO DỊCH THỰC TẾ

GHI CHÚ

NGÔ

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

194-196

191-192

Giao dịch nhiều

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

191-193

188-189

Giao dịch nhiều

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

198-200

196-196

Giao dịch nhiều

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

195-197

192-193

Giao dịch nhiều

Tin miễn phí