Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 12/9/2019

GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 12/9/2019

Đvt: USD/tấn

NGUYÊN LIỆU

GIÁ CHÀO

GIÁ GIAO DỊCH THỰC TẾ

GHI CHÚ

NGÔ

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

198-200

195-196

Giao dịch ít

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

195-197

192-193

Giao dịch ít

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

197-201

194-195

Giao dịch ít

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

194-198

191-192

Giao dịch ít

Tin miễn phí