Hotline: 0982.425.489
 

Diện tích ngô phát triển tốt và xuất sắc vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2018

- Theo báo cáo tiến độ gieo trồng vụ mùa mới của Bộ NN Mỹ, trong tuần kết thúc vào 21/07, diện tích ngô trong điều kiện phát triển tốt và xuất sắc đã giảm nhẹ 1% so với tuần trước về 57%, thấp hơn nhiều so với 72% cùng kỳ 2018. Tính đến hết tuần, có tổng cộng 35% diện tích ngô đã phun râu, chậm hơn nhiều so với 78% cùng kỳ năm trước và 66% trung bình 5 năm.

+ Về phía đậu tương, trong số diện tích đã gieo trồng, có 54% trong điều kiện phát triển tốt và xuất sắc, không đổi so với tuần trước, thấp hơn khá nhiều so với 70% cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tuần, 40% diện tích đã nở hoa, tăng 18% so với tuần trước đó nhưng vẫn thấp hơn nhiều mức 76% cùng kỳ 2018 và 66% trung bình 5 năm 2014-2018.

+ Tính đến hết ngày 21/07, đã có tổng cộng 69% diện tích lúa mỳ vụ đông được thu hoạch, tăng 12% so với tuần trước tuy nhiên vẫn chậm hơn so với cùng mức 79% của cùng kỳ 2018 và trung bình 5 năm.

Còn đối với lúa mỳ mùa xuân, ước tính 76% diện tích gieo trồng trong điều kiện phát triển tốt và xuất sắc, giữ nguyên so với tuần trước, nhưng thấp hơn 3% so với cùng kỳ 2018.