Hotline: 0982.425.489
 

Giá ngô bán nội địa ngày 01/11/2018

Giá ngô ổn định

Hôm nay giá ngô nhập khẩu bán nội địa chưa có nhiều thay đổi, giá ngô Argentina giao ngay giao dịch quanh mức 4.900-4.950 đồng/kg (hàng kho) tại cảng Vũng Tàu và 5.050-5.100 đồng/kg tại cảng Cái Lân.

NGUYÊN LIỆU

01/11

30/10

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 11/12

5.050-5.100/5.150

5.050-5.100/5.150

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 11/12

4.950/5.100

4.950/5.100

Tin miễn phí