Hotline: 0982.425.489
 

Giá ngô bán nội địa ngày 05/11/2018

Giá ngô ổn định

Tại miền Nam, có DNTM lớn vẫn đang ra hàng ngô Argentina với giá 4.900 đồng/kg (kho cảng Vũng Tàu), giao ngay.

NGUYÊN LIỆU

05/11

03/11

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 11/12

5.050-5.100/5.150

5.050-5.100/5.150

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 11/12

4.900/5.100

4.900/5.100

Tin miễn phí