Hotline: 0982.425.489
 

Giá ngô bán nội địa ngày 09/11/2018

Có tin đồnn có đơn vị chấp nhận bán ngô Argentina giá 5.150-5.200 đồng/kg về kho khu vực Hưng Yên, Hải Dương

Tại miền Bắc có tin có đơn vị chấp nhận bán ngô Argentina giá 5.150-5.200 đồng/kg về kho khu vực Hưng Yên, Hải Dương. Mức giá phổ biến tại cảng đang khoảng 5.050 đồng/kg (Cái Lân, giao tháng 11).

NGUYÊN LIỆU

09/11

08/11

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 11/12

5.050-5.100/5.150

5.050-5.100/5.150

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 11/12

4.900/5.100

4.900/5.100

Tin miễn phí