Hotline: 0982.425.489
 

Giá ngô bán nội địa ngày 19/11/2018

Giá ngô ổn định ở mức thấp

Giá ngô Argentina (hàng kho) giao ngay vẫn đang giao dịch quanh mức 4.900 đồng/kg tại cảng Vũng Tàu. Ngô Argentina tồn kho vẫn đang rất nhiều.

NGUYÊN LIỆU

19/11

17/11

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 11/12

5.050-5.100/5.100

5.050-5.100/5.100

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 11/12

4.900/5.050

4.900/5.050

Tin miễn phí