Hotline: 0982.425.489
 

Giá ngô CBOT giảm mạnh sau dự báo cung-cầu tháng 9 của USDA cắt giảm sản lượng ngô Mỹ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

12/9

11/9

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tăng điểm khá mạnh khi báo cáo cung cầu mới nhất tháng 9 của Bộ NN Mỹ cho thấy sản lương ngô ước tính giảm so với báo cáo tháng trước.

Mỹ - CBOT

144,6

141,7

Kỳ hạn tháng 12/2019

Mỹ - CBOT

149,4

146,5

Kỳ hạn tháng 3/2020

Brazil – BMF

159,1

158,2

Kỳ hạn tháng 11/2019

Brazil – BMF

164,3

164,6

Kỳ hạn tháng 1/2020

Argentina – FOB

147,0

144,0

Kỳ hạn tháng 10/2019

Argentina – FOB

150,0

147,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT cũng tăng do sản lượng lúa ở nhiều nước lớn bị cắt giảm bởi ảnh hưởng của hạn hán.

Mỹ - CBOT

177,7

175,4

Kỳ hạn tháng 12/2019

Mỹ - CBOT

179,8

177,8

Kỳ hạn tháng 3/2020

Argentina - FOB

225,0

225,0

Kỳ hạn tháng 10/2019

Argentina - FOB

181,0

181,0

Kỳ hạn tháng 12/2019

Tin miễn phí