Hotline: 0982.425.489
 

Giá ngô CBOT ngày 30/9/19 - Tăng lên mức cao nhất trong 8 tuần sau báo cáo của USDA cho thấy dự trữ ngô Mỹ thấp hơn kỳ vọng khá nhiều

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

30/9

27/9

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT lên mức cao nhất trong 8 tuần sau báo cáo của USDA cho thấy dự trữ ngô Mỹ thấp hơn kỳ vọng khá nhiều.

Mỹ - CBOT

152,7

146,2

Kỳ hạn tháng 12/2019

Mỹ - CBOT

157,2

151,0

Kỳ hạn tháng 3/2020

Brazil – BMF

162,3

160,6

Kỳ hạn tháng 11/2019

Brazil – BMF

167,0

164,7

Kỳ hạn tháng 1/2020

Argentina – FOB

155,0

149,0

Kỳ hạn tháng 10/2019

Argentina – FOB

158,0

153,0

Kỳ hạn tháng 12/2019

Tin miễn phí