Hotline: 0982.425.489
 

Giá ngô CBOT ngày 7/10: Nhích nhẹ do điều kiện phát triển của cây ngô xuất đi

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

7/10

4/10

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT nhích nhẹ do điều kiện phát triển của cây ngô xấu đi, tỷ lệ diện tích phát triển tốt và rất tốt giảm 1%. Dự báo sẽ có băng giá xuất hiện tại vành đai ngô phía Tây Bắc trong khi tỷ lệ ngô trưởng thành mới chỉ đạt 58% - mức thấp kỷ lục kể từ năm 1981 đến nay.

Mỹ - CBOT

152,4

151,4

Kỳ hạn tháng 12/2019

Mỹ - CBOT

157,1

156,3

Kỳ hạn tháng 3/2020

Brazil – BMF

164,5

164,3

Kỳ hạn tháng 11/2019

Brazil – BMF

167,9

168,0

Kỳ hạn tháng 1/2020

Argentina – FOB

156,0

156,0

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina – FOB

163,0

163,0

Kỳ hạn tháng 1-3/2020

Tin miễn phí