Hotline: 0982.425.489
 

Giá ngô CBOT ngày 8/10: Tăng điểm mạnh do dự báo bão tuyết nghiêm trọng sẽ đổ bộ vào Trung Tây nước Mỹ cuối tuần này

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

8/10

7/10

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tăng điểm do dự báo bão tuyết nghiêm trọng sẽ đổ bộ vùng Trung Tây nước Mỹ trong cuối tuần này.

Mỹ - CBOT

155,7

152,4

Kỳ hạn tháng 12/2019

Mỹ - CBOT

160,0

157,1

Kỳ hạn tháng 3/2020

Brazil – BMF

165,9

164,5

Kỳ hạn tháng 11/2019

Brazil – BMF

169,8

167,9

Kỳ hạn tháng 1/2020

Argentina – FOB

158,0

156,0

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina – FOB

166,0

163,0

Kỳ hạn tháng 1-3/2020

Tin miễn phí