Hotline: 0982.425.489
 

Giá ngô CBOT tăng điểm nhẹ trước những diễn biến tích cực từ thương mại Mỹ-Trung

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

13/9

12/9

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tăng điểm nhẹ trước những dấu hiệu “tan băng” mối quan căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mỹ - CBOT

145,1

144,6

Kỳ hạn tháng 12/2019

Mỹ - CBOT

150,2

149,4

Kỳ hạn tháng 3/2020

Brazil – BMF

160,4

159,1

Kỳ hạn tháng 11/2019

Brazil – BMF

164,6

164,3

Kỳ hạn tháng 1/2020

Argentina – FOB

147,0

147,0

Kỳ hạn tháng 10/2019

Argentina – FOB

151,0

150,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Lúa mỳ:

Mỹ - CBOT

177,6

177,7

Kỳ hạn tháng 12/2019

Mỹ - CBOT

179,8

179,8

Kỳ hạn tháng 3/2020

Argentina - FOB

228,0

225,0

Kỳ hạn tháng 10/2019

Argentina - FOB

181,0

181,0

Kỳ hạn tháng 12/2019

Tin miễn phí