Hotline: 0982.425.489
 

Giá ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 12/8/2019

Bảng giá ngô bán nội địa ngày 12/8/2019 (đồng/kg)

NGUYÊN LIỆU

Giá chào bán

Giá giao dịch thực tế

Ghi chú

Cái Lân - ngô Argentina –giao nửa đầu tháng 8

5.700-5.750

5.700

Chủ yếu giao dịch bán lẻ

Cái Lân - ngô Argentina –giao nửa sau tháng 8

5.350-5.400

5.300-5.350

Giao dịch ít

Cái Lân - ngô Argentina –giao tháng 9

5.350-5.400

5.300

Giao dịch ít, nhà máy chờ giá giảm lại

Cái Lân - ngô Argentina –giao tháng 10/11/12

5.300-5.350

-

Chưa có giao dịch

Vũng Tàu - ngô Argentina – giao nửa đầu tháng 8

5.750

5.700

Chủ yếu giao dịch bán lẻ

Vũng Tàu - ngô Argentina –giao nửa sau tháng 8

5.300-5.500

5.250-5.350

Giá giảm nhiều hơn về cuối tháng 8

Vũng Tàu - ngô Argentina – giao tháng 9

5.250-5.350

5.150-5.200

Giao dịch ít, nhà máy lớn chờ giá giảm thêm

Vũng Tàu - ngô Argentina – giao tháng 10/11/12

5.150-5.200

-

Chưa có giao dịch

 

Tin miễn phí