Hotline: 0982.425.489
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 12/11-16/11

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 11/12

5.050/5.100

5.050/5.150

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 11/12

4.900/5.050

4.900/5.050

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí