Hotline: 0982.425.489
 

Ngô Brazil tăng tính cạnh tranh tại thị trường châu Á kể từ tháng 9/2020 khi thu hoạch Ngô vụ 2 rộ hơn (Giá CNF về Trung Quốc/Việt Nam, USD/tấn)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này, hoặc có thể chọn đọc tin miễn phí.

Tin liên quan