Hotline: 0982.425.489
 

Sản lượng ngũ cốc thế giới giảm 2,1%

Theo báo cáo tình hình ngũ cốc mới nhất vừa được Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) công bố, sản lượng ngũ cốc thế giới năm 2018 ước đạt 2.601 triệu tấn, thấp hơn 2,1% so với năm 2017.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này, hoặc có thể chọn đọc tin miễn phí.