Hotline: 0982.425.489
 

Thị phần xuất khẩu ngô đi Phi-lip-pin trong 9 tháng đầu năm của Việt Nam tăng mạnh

Trong 9 tháng đầu năm 2019, thị trường xuất khẩu ngô của Việt Nam đã đa dạng hơn khi có thêm Đài Loan và Trung Quốc. Tuy nhiên, 2 quốc gia này chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, chưa tới 1%. So với 9 tháng đầu năm 2018, Cam-pu-chia đã giảm tỷ trọng từ 95,56% về chỉ còn 51,9% (giảm hơn 40%) Trong khi đó Phi-líp-pin lại tăng từ 3,42% lên tới 46,39%.

Hình: Cơ cấu thị trường xuất khẩu ngô của Việt Nam 9 tháng đầu năm giai đoạn 2018-2019

Tin miễn phí