Hotline: 0982.425.489
 

Thị trường chờ đợi báo cáo cung cầu USDA đầu tuần tới

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

9/8

8/8

Ghi chú

Ngô: Giá ngô và lúa mỳ biến động nhẹ trong bối cảnh nhà đầu tư đang đứng ngoài quan sát và chờ đợi báo cáo cung cầu của USDA ra ngày đầu tuần tới.

Mỹ - CBOT

161,5

161,8

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

164,4

164,6

Kỳ hạn tháng 12/2019

Brazil – BMF

162,2

161,6

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil – BMF

168,4

167,8

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina – FOB

165,0

165,0

Kỳ hạn tháng 8-9/2019

Argentina – FOB

170,0

170,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Lúa mỳ:

Mỹ - CBOT

183,5

183,1

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

184,2

183,7

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

240,0

242,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

197,0

199,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Tin miễn phí