Hotline: 0982.425.489
 

Trái với dự báo của các nhà phân tích, Bộ NN Mỹ tiếp tục tăng dự báo sản lượng ngô Mỹ niên vụ 2019/20

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

12/8

09/8

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT giảm gần 6% vào thứ 2, mức giảm mạnh nhất trong 3 năm qua sau báo cáo cung cầu của Bộ NN Mỹ chỉ ra sản lượng mùa vụ 2019/20 tốt hơn nhiều so với dự báo của thị trường, diện tích gieo trồng của nông dân cũng lớn hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích.  

Mỹ - CBOT

151,6

161,5

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

154,6

164,4

Kỳ hạn tháng 12/2019

Brazil – BMF

154,3

162,2

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil – BMF

160,1

168,4

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina – FOB

157,0

165,0

Kỳ hạn tháng 8-9/2019

Argentina – FOB

163,0

170,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT cũng giảm rất sâu do áp lực nguồn cung thu hoạch tại Bắc bán cầu, tiến độ thu hoạch tại châu Âu đang khá nhanh.

Mỹ - CBOT

173,3

183,5

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

175,0

184,2

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

240,0

240,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

194,0

197,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Tin miễn phí