Hotline: 0982.425.489
 

Trung Quốc cắt giảm dự báo nhập khẩu ngô năm 2017/18 thêm 500000 tấn

Trung Quốc nâng ước tính sản lượng ngô thị trường nội địa; Sản lượng được thúc đẩy bởi nhu cầu từ các nhà sản xuất ethanol gia tăng; Nước này tìm cách trộn hỗn hợp xăng với ethanol.

Trung Quốc cắt giảm dự báo nhập khẩu ngô năm 2017/18 thêm 500.000 tấn, xuống còn 1 triệu tấn, trong bối cảnh sản lượng tại thị trường nông sản hàng đầu thế giới tăng mạnh.

Sản lượng ngô năm 2017/18 đạt 215,89 triệu tấn, tăng so với 210,11 triệu tấn dự báo tháng trước, Bộ nông nghiệp cho biết trong ước tính cung cầu nông sản Trung Quốc hàng tháng (CASDE).
Trung Quốc sẽ tiêu thụ 221 triệu tấn ngô năm 2017/18, tăng 5,34 triệu tấn so với ước tính tháng trước đó, Bộ cho biết trong báo cáo, được thúc đẩy bởi nhu cầu từ những nước sản xuất ethanol tăng, do Bắc Kinh thúc đẩy trộn nhiên liệu vào xăng.
Trong khi đó, dự trữ ngô kết thúc năm 2017/18 thiếu hụt 4,57 triệu tấn so với dự báo thiếu hụt 4,31 triệu tấn dự báo trước đó.
Dự báo, ước tính sản lượng, diện tích nông sản qua các niên vụ

 

2015/2016

2016/2017 (ước tính T12)

2017/2018 (Dự báo T11)

2017/2018 (Dự báo T12)

Ngô

Diện tích (tr ha)

38,12

36,76

35,10

35,50

Sản lượng (tr tấn)

224,63

219,55

210,11

215,89

Nhập khẩu (tr tấn)

3,17

2,46

1,50

1,00

Dự trữ cuối vụ (tr tấn)

33,70

11,21

-4,31

-4,57

Đậu tương

Diện tích (tr ha)

6,59

7,21

8,19

8,19

Sản lượng (tr tấn)

11,61

12,94

14,89

14,89

Nhập khẩu (tr tấn)

83,23

93,49

95,97

95,97

Dự trữ cuối vụ (tr tấn)

-1,95

-1,80

0,08

0,08

Bông

Diện tích (tr ha)

3,27

3,10

3,29

3,29

Sản lượng (tr tấn)

4,93

4,82

5,32

5,47

Nhập khẩu (tr tấn)

0,96

1,11

1,00

1,00

Dự trữ cuối vụ (tr tấn)

11,11

8,75

7,03

7,00

Đường

Diện tích (tr ha)

1,42

1,40

1,46

1,46

Đường

1,30

1,23

1,27

1,27

Củ cải đường

0,13

0,17

0,19

0,19

Sản lượng (tr tấn)

8,70

9,29

10,35

10,35

Mía đường

7,85

8,24

9,15

9,15

Đường củ cải

0,85

1,05

1,20

1,20

Nhập khẩu (tr tấn)

3,73

2,29

3,20

3,20

Dự trữ cuối vụ (tr tấn)

-2,92

-3,44

-1,52

-1,52

Nguồn: VITIC/Reuters

 

Vinanet

Tin liên quan